Onze verwezenlijkingen 2022: een blik op het jaarverslag van talent.brussels

Het jaarverslag van talent.brussels is beschikbaar! Dit is het perfecte moment om terug te blikken op 2022 en in de achteruitkijkspiegel te kijken: wat hebben we het afgelopen jaar bereikt en hoe sluit dat aan bij onze doelstellingen voor 2023?

Nieuws

28 april 2023

Het jaar 2022 vormde een belangrijke fase in de verwezenlijkingen van talent.brussels die concrete vorm kreeg door verschillende grootschalige projecten die onze teams maanden of zelfs jaren hadden voorbereid. Dit is bijvoorbeeld het geval met het nieuwe platform MyTalent Recruitment, een vlaggenschipproject dat talent.brussels sinds februari 2022 in staat stelt de gewestelijke rekruteringsprocessen zelfstandig te beheren, na drie jaar succesvolle samenwerking met Selor. 

Ook verschillende andere projecten zijn met succes afgerond: het EneRHgy-project bijvoorbeeld, dat in 2022 aan onze partners werd gepresenteerd. Voor het eerst werden alle gewestelijke HR-processen in kaart gebracht. Wij hebben nu een zeer gedetailleerd beeld van elk HR-proces en de mate van maturiteit ervan per administratie. Dit belangrijke werk zal de regering in staat stellen in het kader van OPTIris beslissingen te nemen om de HR-processen te harmoniseren. 

Maar dat is niet alles: het platform MyTalent Learning, dat eind 2021 werd gelanceerd bij talent.brussels en urban.brussels, blijft groeien en wordt verder geïmplementeerd bij nieuwe partners. In 2022 heeft talent.brussels 7 andere partners geïntegreerd (Haven van Brussel, Innoviris, Brussel Fiscaliteit, safe.brussels, perspective.brussels, brandweer.brussels en BGHM). Momenteel beschikken negen instellingen over een modern instrument om de opleiding van meer dan 2000 ambtenaren te beheren!

In 2022 versterkte talent.brussels zijn acties voor employer branding om zijn bekendheid te vergroten: in september jongstleden werd een gloednieuwe website gelanceerd om het werkgeversmerk van het Gewest te versterken: www.talent.brussels. Ook onze aanwezigheid op sociale netwerken werd geïntensiveerd, er werden opnieuw jobbeurzen in persoon gehouden en in oktober werd een grote reclamecampagne gelanceerd. De doelstelling? Nog steeds dezelfde: het beste talent aanwerven voor het Brussels Gewest!

Een ander project dat door onze partners zeer werd gewaardeerd, was onze eerste studiedag over gewestelijk welzijn.

Het afgelopen jaar werd ook het werk na de pandemie hervat. De invoering van een hybride systeem, waarbij telewerk en aanwezigheid op kantoor naast elkaar bestaan, houdt in dat de banden tussen medewerkers opnieuw worden aangehaald en dat de wens om professionele maar ook informele momenten in persoon te delen, terugkeert. 

Dit is een uitdaging die talent.brussels is aangegaan door een hybride werkhandvest op te stellen, tweemaandelijkse lunchtimes te organiseren waarbij elk team om de beurt een recreatieve activiteit tijdens de lunch organiseert, en Talent Minuut waarbij een afdeling haar lopende projecten voorstelt. 

Klik hier voor meer informatie over onze verwezenlijkingen: Verslag 2022