Stap voor stap naar een verantwoorde ontwikkeling van ons IT-systeem

In een wereld waar Gen-Z'ers bijzondere aandacht besteden aan de impact van hun (toekomstige) werkgever op het klimaat, is talent.brussels zich bewust van de noodzaak aan een meer verantwoordelijke aanpak, met name met betrekking tot ons IT-systeem (IS). 

TalentTalks

07 februari 2024

Deze zomer hebben we een koolstofbalans van ons IS opgemaakt. Dankzij deze aanpak hebben we kunnen inzien dat de productie van onze kantoorapparatuur verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel (93,4 %) van onze uitstoot van broeikasgassen, terwijl het gebruik van deze apparatuur een bijdrage levert van 6,6 %. 

Verschillende studies bevestigen deze trend onder Generatie Z. In een recent artikel uit 2021 in La Libre Belgique bracht Robert Half* aan het licht dat 71% van de Belgische werknemers jonger dan 34 jaar bijzonder veel belang hecht aan ecologie en klimaatverandering bij het kiezen van een werkgever. In 2023 toonde een studie van de Europese Investeringsbank (EIB) het volgende aan: " 70% van de Belgen tussen de 20 en 29 jaar zegt dat de klimaatimpact van een toekomstige werkgever een belangrijk criterium is bij de keuze van een job, en 24% zegt dat het zelfs een topprioriteit is". 

Als reactie op de resultaten van onze koolstofuitstoot en de realiteit waarmee we worden geconfronteerd, hebben we een overgangsproces in gang gezet door een duurzaam actieplan voor de korte en middellange termijn op te stellen. Het is een werk in uitvoering dat tijd zal kosten, en hoewel er al enkele acties zijn ondernomen, erkennen we dat we nog een lange weg te gaan hebben. 

Enkele van onze eerste concrete acties: 

  • We hebben het "Duurzame IT Handvest" ondertekend.  

  • We hebben een workshop georganiseerd over de klimaatuitdagingen bij talent.brussels. 

  • We zetten ons in om de levensduur van onze IT-apparatuur te verlengen, met als doel de productie van nieuwe apparatuur te beperken. Pc's worden niet langer automatisch vernieuwd, maar alleen als dat nodig is.  

  • We zijn van plan om de koolstofvoetafdruk van ons IS regelmatig te meten, idealiter jaarlijks.  

  • We zullen een “Digital clean-up day” organiseren. 

  • We willen geleidelijk aan opleidingen rond duurzame IT opnemen in onze MyTalent Learning-catalogus. 

Kortom, we gaan stap voor stap in de richting van een meer verantwoordelijk IT-systeem, terwijl we ons ervan bewust zijn dat dit een langetermijnproject is en dat er nog veel moet gebeuren bij talent.brussels.  

 

* Robert Half, 2021 Jongere generatie vindt mooie functietitel opvallend belangrijker dan oudere werknemers | Robert Half 

** BEI, 2023 70% van de jonge Belgen laat de klimaatimpact van een toekomstige werkgever meewegen bij het zoeken naar een job (eib.org)