talent.brussels in de rubriek Future of Learning

Van La Libre Belgique 

Nieuws

05 januari 2024

Jessica Delbecq, hoofd van onze afdeling Experience Design, kreeg in de rubriek Future of Learning van La Libre Belgique de kans om haar visie te geven op de huidige Brusselse arbeidsmarkt en stil te staan bij de voordelen die gepaard gaan met een job bij het Brussels Gewest.  

"De eerste troef is dat je een functie uitoefent die nuttig is voor Brussel en zijn burgers. Sinds de gezondheidscrisis zijn mensen steeds meer op zoek naar een job die zinvol is voor henzelf en voor anderen. Een tweede voordeel is het belang dat gehecht wordt aan het evenwicht tussen werk en privéleven. Zo is er het telewerkbesluit ingevoerd, waarin met name het recht op deconnectie is vastgelegd. De laatste maanden werd dat besluit ook verder bijgesteld. Voortaan bieden we de mogelijkheid om tot 14 dagen per maand te telewerken, gemiddeld iets meer dan 3 dagen per week. Dit brengt organisatorisch gezien meer flexibiliteit met zich mee voor bijvoorbeeld eenoudergezinnen met een gelijke co-ouderschapsregeling." Jessica Delbecq 

Daarnaast stond ze stil bij ons MyTalent Learning-platform, dat met zijn 2.200 opleidingen in verschillende formaten (hybride, face-to-face, kort, lang, enz.) continue bijscholing biedt aan de Brusselse ambtenaren.  

 

➡️Lees het volledige artikel hier: https://bit.ly/3v9xnZD