talent.brussels sluit zich aan bij equal.brussels voor de herdenking van de internationale holocaustdag.

talent.brussels sluit zich aan bij de campagne van equal.brussels omtrent de internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Shoah op 27 januari 2024. Deze symbolische datum markeert de bevrijding van Auschwitz op 27 januari 1945. 

Nieuws

27 januari 2024

De campagne van equal.brussels, genaamd "Uit het verleden leren. Aan de toekomst bouwen. Het vandaag aanpakken.", wil ons herinneren aan het cruciale belang om niet te vergeten en misdaden tegen de mensheid te voorkomen. Ze benadrukt een onontkoombare realiteit: antisemitisme blijft bestaan, soms in nieuwe en subtiele vormen. 

Door zich aan te sluiten bij dit initiatief wil talent.brussels haar medewerkers sensibiliseren en mobiliseren ten voordele van tolerantie, respect en wederzijds begrip. Laten we samen leren van het verleden, handelen in het heden en een toekomst helpen creëren waarin diversiteit wordt gevierd en haat resoluut wordt uitgesloten. 

Bezoek de website equal.brussels voor meer informatie: Gelijke kansen - Equal Brussels