talent.brussels tekent het handvest om deel te nemen aan de gewestelijke aankoopcentrale voor vertaaldiensten

in het kader van OptIris

Nieuws

19 januari 2024

Cédric Verschooten, Deputy Director General van talent.brussels, heeft het handvest ondertekend voor deelname aan de gewestelijke aankoopcentrale voor vertaaldiensten. Daarmee heeft talent.brussels haar samenwerking met de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) in het kader van OptIris geformaliseerd.  

Dankzij deze centrale kan talent.brussels voortaan vertaaldiensten verkrijgen via een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure, waardoor vertaalaanvragen eenvoudiger en efficiënter worden. 

Om de samenwerking te versterken en de inspanningen in het kader van deze gedeelde overheidsopdracht te optimaliseren, worden jaarlijks samenwerkingsvergaderingen georganiseerd tussen de GOB en de andere begunstigde entiteiten, waaronder talent.brussels. Deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en te zorgen voor een optimale follow-up van de contracten met de geselecteerde verleners van vertaaldiensten.  

Dankzij dit initiatief is het eenvoudiger en efficiënter om vertaaldiensten aan te kopen binnen het Brusselse gewest.