Welzijn en hybride werken: afspraak op de gewestelijke welzijnsdag op 22 november!

Op 22 november heeft de Regionale Welzijnsdag plaats. Dit evenement maakt deel uit van de acties "Kwaliteit van het beroepsleven” van het NWOW-project.

Nieuws

17 november 2022

Een van de opdrachten van talent.brussels is specifieke begeleiding bieden om de gewestelijke organisaties te helpen een innovatief HR-beleid te voeren. De bedoeling is om het welzijn van de personeelsleden te garanderen en tegelijkertijd de efficiëntie van de overheidsdiensten te verbeteren. 

In dit kader organiseert talent.brussels regelmatig gewestelijke themadagen om samen met de partnerinstellingen na te denken over transversale onderwerpen.

Voor de welzijnsdag 2022 leek het essentieel om het welzijn op het werk opnieuw te bekijken in een context van hybride werk, een organisatievorm die sinds de pandemie onvermijdelijk is geworden voor het Gewest.

Het team Strategie & Organisatie van talent.brussels en de gewestelijke werkgroep 'Welzijn op het werk' zagen deze dag als een gelegenheid om elkaar (opnieuw) face to face te ontmoeten en op een meer spontane manier met elkaar om te gaan dankzij tweetalige en interactieve conferenties en diverse netwerkmogelijkheden.

Wat? Gewestelijke welzijnsdag

Wanneer? 22 november van 8u30 tot 17u

Waar?  in het Huis van het Gewest, Koningsstraat 11, te 1000 Brussel

Voor wie? Algemene directies, HR-management, HR-medewerkers, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, diversiteitsmanagers van de 20 partners van talent.brussels

Programma:

Na de verwelkoming en een korte inleiding zal het bedrijfstheater de toon zetten voor deze interactieve dag. De voorstelling, in de vorm van een antistressvaccinatie , houdt het midden tussen een theaterstuk en een conferentie. 

Vervolgens zullen de verschillende sprekers ingaan op de psychosociale risico's van hybride werk, op het aandachtspunt deconnectie maar ook op de nieuwe soorten management die nodig zijn voor deze nieuwe manier van werk organiseren.

Tot slot zal het team van talent.brussels zijn lopende projecten presenteren. Om de dag af te sluiten krijgen alle deelnemers een drankje aangeboden en kunnen de gesprekken op een meer informele manier voortgezet worden. 

Een dag om de Brusselse organisaties te helpen zich zo goed mogelijk aan te passen aan het hybride werken en het welzijn van  hun medewerkers in elke context te blijven waarborgen.