#Wistjedat? Naar je werk op de fiets of met het openbaar vervoer!

Het Brussels Gewest moedigt zachte mobiliteit aan via vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets.

Nieuws

07 mei 2024

Als werkgever beloont het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn medewerkers* die zich met de fiets of het openbaar vervoer verplaatsen. In overeenstemming met ons personeelsstatuut biedt het gewest vergoedingen voor de fietsverplaatsingskosten en een tussenkomst in de abonnementskosten voor het openbaar vervoer.

  • Fietsvergoeding:

Medewerkers kunnen aanspraak maken op een vergoeding op basis van het aantal afgelegde kilometers, vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale premies. Daarnaast moedigen we het gebruik van de deelfietsen in Brussel aan door abonnementen op verzoek terug te betalen.

Het is belangrijk om op te merken dat volgens ons statuut het gebruik van een fiets ook een gemotoriseerde of niet-gemotoriseerde rolstoel omvat, alsook elk ander licht niet-gemotoriseerd vervoermiddel. Bovendien is het gebruik van een speed pedelec hetzelfde als het gebruik van een fiets.

  • Vergoedingen voor het openbaar vervoer:

Voor woon-werktrajecten per trein of per metro, tram en bus met de gewestelijke openbaarvervoersmaatschappijen dekt de werkgever voor 100 % de ticket- of abonnementskosten, ook wanneer meerdere soorten openbaar vervoer worden gecombineerd.

Bovendien krijgt elk personeelslid een MIVB-abonnement voor dienstverplaatsingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kortom, reizen met het openbaar vervoer is gratis!

Wil je meer weten over deze vergoedingen? Neem gerust een kijkje op onze pagina over vergoedingen op onze website.

 

* het personeel van de GOD's (*personeelslid dat werkt voor een GOD die valt onder het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel (art. 409 - 411, 412)) en ION's (**personeelslid dat werkt voor een ION die valt onder het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 402 - 404, 405)).