citydev.brussels (de GOMB) werd opgericht in 1974 en doet in het Brussels Gewest aan stadsvernieuwing en economische ontwikkeling. citydev.brussels is dé referentie voor openbare vastgoedontwikkeling in Brussel.  

Voor de directie Algemene Diensten is citydev.brussels op zoek naar een directieassistent 

Uw opdracht 

U bent de rechterhand van de Directeur-Generaal van de Algemene Diensten en de Directrice van de financiële dienst. Uw taken zijn voornamelijk administratief (u beheert agenda’s en de afwezigheden van medewerkers, en u stelt brieven, nota’s en notulen op) en boekhoudkundig (u voert facturen in, volgt subsidies op, stelt schuldvorderingen op ...).  

U draagt bij tot de goede werking en het imago van citydev.brussels door kwaliteitsprestaties te leveren. 

Uw activiteiten 

Directiesecretariaat 

 • U beheert de agenda van de directeur-generaal en van de directrice van de financiële dienst. 
 • U stelt nota’s op voor de bestuursorganen (raad van bestuur, financieel comité, algemene vergadering, directieraad, algemene staf) en coördineert ze. 
 • U waakt op de goede uitvoering van dienstprocessen die u toegewezen worden. (vb. de opvolging en coordinatie van nota’s voor de verschillende bestuursorganen, de verlofaanvragen, onkostennota’s) 
 • U houdt interne dossiers up-to-date, volgt ze op en klasseert ze. 
 • U voert verlofaanvragen van collega’s in en volgt ze op.  
 • U publiceert documenten (updates) voor de verschillende departementen op het intranet.  
 • U stelt interne mails met belangrijke informatie voor collega’s op. 
 • U verspreidt bepaalde documenten (met name over interne procedures) intern.   

Financiële dienst 

 • U volgt de financiële dossiers op. 
 • Bij periodieke controles door de revisoren en het Rekenhof stemt u agenda’s op elkaar af, deelt u intern mee op welke data de controles plaatsvinden en bereidt u dossiers voor.  
 • U stelt schuldvorderingen op voor subsidies en volgt die op bij de openbare instellingen. 
 • U stuurt nota’s door naar de bestuursorganen (raad van bestuur, financieel comité, algemene vergadering, stafvergadering, directieraad) en het departement Vertaling, en brengt de nodige wijzigingen aan in die nota’s.   
 • U volgt studiereizen op op administratief (u vraagt de nodige interne goedkeuringen) en financieel vlak (u voert bestelbonnen in in het systeem en u volgt facturen en creditnota’s op). 
 • U voert facturen in. 

Fleet & Insurance 

 • U volgt de overheidsopdrachten en facturen op in EPM. 
 • U contacteert de leverancier bij problemen met de wagens. 
 • U volgt dossiers op bij uw collega’s. 
 • U publiceert verzekeringsdocumenten (updates) op het intranet. 

Uw profiel

Toegangsvoorwaarden 

 • U behaalde een relevant bachelordiploma en hebt afdoende ervaring in een gelijkaardige functie. 

Beroepscompetenties  

 • U beheerst de gangbare IT-tools (Microsoft 365).  
 • U kunt foutloos spellen. 
 • Enkele troeven:  
 • U bent vertrouwd met SAP en/of 3P. 
 • U bent tweetalig (Nederlands-Frans). 

Gedragscompetenties  

 • U bent flexibel en ruim inzetbaar.  
 • U bent dienst- en oplossingsgericht.  
 • U stelt zich proactief en dynamisch op. 
 • U werkt georganiseerd en nauwgezet. 
 • U bent discreet. 
 • U bent leergierig. 
 • U bent een teamspeler, maar u kunt ook autonoom werken. 

Ons aanbod 

 • een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of betrekking die openstaat voor statutaire ambtenaren van het Brussels Gewest via intraregionale mobiliteit, die wordt geregeld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2023; 
 • evenwicht tussen werk en privé (minstens 35 jaarlijkse vakantiedagen + 10,5 dag recuperatie om de 40 urenweek te compenseren+ mogelijkheid om tot 10 dagen per maand te telewerken na akkoord van de verantwoordelijke); 
 • loon volgens het niveau van uw diploma (weddeschaal B101, geïndexeerd brutojaarloon tussen 32.930,35 euro en 61.868,90 euro, plus vakantiegeld en eindejaarspremie);  
 • verrekening van alle anciënniteit in de openbare sector en in de privésector; 
 • tal van voordelen: maaltijdcheques, diverse premies (levensduurtepremie als u in Brussel bent gedomicilieerd, tweetaligheidspremie als u attest van Werken-voor behaalde), terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets), fietsleasing, voordelige hospitalisatieverzekering ...;  
 • een dynamische, geëngageerde en gemoedelijke werkomgeving, want dat zijn de drie kernwaarden van citydev.brussels. 

Gaat u de uitdaging aan?  

Interesseert de functie u en beantwoordt u aan het profiel? E-mail dan uw cv, motivatiebrief en een kopie van uw relevante diploma naar jobs@citydev.brussels.  

citydev.brussels moedigt iedereen aan om te solliciteren, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloofs- of filosofische overtuiging, of handicap. Redelijke aanpassingen kunnen worden gevraagd. Vermeld ze in uw motivatiebrief. 

Meer info over onze instelling en haar opdrachten? Surf naar www.citydev.brussels

 

Des questions sur une carrière au sein de la Région bruxelloise ?
Nos ambassadeurs vous répondent

citydev.brussels

Citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze staat in voor de stadsontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

Solliciteren