Brandweer van Brussel

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) is een Instelling van Openbaar Nut (ION) die onder de bevoegdheid valt van een minister van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De missies

De DBDMH is verantwoordelijk voor brandbestrijding, eerste hulp aan zieken of gewonden en hun vervoer naar ziekenhuizen. De DBDMH staat ook in voor de hen toevertrouwde opdrachten inzake civiele bescherming

De beroepen

  • Het oproepcentrum 100-112

Het oproepcentrum 100-112 behandelt alle niet-politionele hulpoproepen, wat neerkomt op ongeveer 500.000 oproepen per jaar ofwel een oproep per minuut. De DBDMH werft regelmatig operatoren 100-112 (niveau C) aan. Deze functie vereist adequate reacties in stresssituaties, controle van de eigen emoties en het aanvaarden van opbouwende kritiek. De vergoeding is aantrekkelijk en er worden vele mogelijkheden voor opleiding geboden.

  • De dienst preventie

Deze dienst behandelt 10.000 dossiers per jaar die betrekking hebben op de veiligheid van toekomstige constructies en de renovatie van oude gebouwen. Om deze dienst te versterken, is de DBDMH regelmatig op zoek naar administratieve personeelsleden (niveau A of B). In deze functie moet men zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken. Ook moet men over uitstekende communicatievaardigheden beschikken en stressbestendig zijn.

  • Het department logistiek

Dit departement beheert de aankoop- en huurdossiers. Het is eveneens belast met het onderhoud van het rollend en niet-rollend materieel. Dit departement werft regelmatig technische profielen aan (elektromecaniciens, schilders, coördinator van het atelier, magazijnchef, coördinator van de technische ploegen van de kazernering). Deze functies vereisen een geschiktheid voor de uit te oefenen functie en de strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften.

  • De dienst plannen

Deze dienst staat in voor de uitwerking van de plannen. Dankzij deze dienst kunnen de hulpdiensten de gevaarlijkheid van een gebouw inschatten en de nooduitgangen lokaliseren. Deze dienst werft voornamelijk tekenaars autocad (niveau B) aan. Deze functie vereist nauwgezetheid en precisie, een goede teamgeest en de capaciteit om zelfstandig te werken. Een goede beheersing van de vereiste software is eveneens een must.

  • De dienst human resource management

Deze dienst houdt zich bezig met de aanwerving van personeel, het beheer van de afwezigheden wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid, het berekenen van de lonen en wedden... Deze dienst beheert de loopbaan van het personeelslid vanaf de indiensttreding tot en met de pensionering. De dienst werft regelmatig administratieve personeelsleden aan (niveau A en B), met een goede kennis inzake sociaal recht die hun werk kunnen organiseren in functie van de prioriteiten en urgenties.

  • De juridisch dienst

De juridische dienst is belast met de interne en externe geschillen en verstrekt adviezen aan de diverse diensten en leidinggevenden.

  • De dienst communicatie en PR

Deze dienst draagt zorg voor het imago van de DBDMH en staat in voor de externe en interne communicatie. Deze dienst waakt ook over de reputatie van de instelling. Voor deze dienst is de DBDMH regelmatig op zoek naar medewerkers (niveau A) die over een goede kennis van de twee landstalen beschikken, een vlotte pen hebben, ervaring hebben in de evenementensector en goed overweg kunnen met de nieuwste communicatiemiddelen.

  • De vertaaldienst

Zorgt voor de vertaling en de controle van de officiële documenten van de DBDMH.

  • Algemene diensten

Deze dienst staat o.a. in voor het onthaal van bezoekers en de opvolging van de inkomende en uitgaande post.

Waarom werken bij ons?

Werken voor een Instelling van Openbaar Nut zoals de DBDMH betekent in de eerste plaats ten dienste staan van de gemeenschap. Brandweerman/vrouw-ambulancier of officier zijn betekent slachtoffers van rampen en ongevallen helpen en bijstand verlenen. Om te beantwoorden aan de verschillende opdrachten en noden van onze instelling, heeft de DBDMH nood aan uiteenlopende en gevarieerde competenties.