Brupartners

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) is het sociaal-economisch overlegorgaan van het Brussels gewest.

De missies

De ESRBHG werd opgericht door de ordonnantie van 8 september 1994 en werd op 11 mei 1995 voor de eerste maal geïnstalleerd.

Hij verenigt de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social-profitsector en de werknemers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2014 werd de ESRBHG belast met de oprichting van een Brussels Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten.

De beroepen

Commissiesecretaris: medewerker van niveau A gespecialiseerd in bijzondere economische en sociale materies (werkgelegenheid, fiscaliteit, leefmilieu, enz.)

Algemene en ondersteunende diensten: secretariaat, boekhouding, vertaling, enz.

Waarom werken bij ons?

De ESRBHG verzorgt het secretariaat van de commissies, comités, platformen, enz. die zijn opgericht voor een optimalisering van het sociaaleconomisch overleg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De werkzaamheden van de personeelsleden hebben bijgevolg een niet te verwaarlozen impact op de kwaliteit van dit overleg.

Goed om te weten

De ESRBHG is gevestigd in een herenhuis nabij het Madouplein, en is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (metro,  tram, bus en trein).