brusafe.brussels

Brusafe is de naam die gegeven werd aan de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen. Deze gewestelijke instelling verenigt de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP), het Instituut voor Dringende Medische Hulpverlening (IODMH), het Opleidingscentrum van de Brandweer van Brussel (OCBB), de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) en het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (OR).

De missies

Volgens de ordonnantie die Brusafe opricht, zijn de missies van de school als volgt:

 • Het implementeren van een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op veiligheid in brede zin.
 • De scholen binnen Brusafe ondersteunen door gemeenschappelijke processen te bundelen.
 • Scholen ondersteunen door het voorzien van een gemeenschappelijke, multidisciplinaire infrastructuur om de verschillende leerlingen te huisvesten en door geïntegreerde en/of specifieke oefeningen te organiseren voor elke discipline of partner in de veiligheidsketen.
 • De werving, selectie en retentie van lokaal personeel binnen de Brusselse overheidsdiensten die deel uitmaken van de openbare-veiligheidsberoepen bevorderen.
 • Haar kennis en infrastructuur beschikbaar stellen aan openbare en zelfs particuliere organisaties, op voorwaarde dat hun activiteiten compatibel zijn met de missies van Brusafe.

De beroepen

De voorgestelde beroepen zijn onder meer:

 • Administratief assistent
 • Accountant en soortgelijke beroepen
 • Onderwijsadviseur, e-learning specialist en andere functies met een educatieve invalshoek
 • Communicatiemanager
 • Jurist en beheerder openbare aanbestedingen
 • Logistiek medewerker
 • Computerwetenschapper
 • Begeleiding en wervingsadviseur
 • ...

Brusafe ondersteunt ook de aanwerving van scholen die op zoek zijn naar profielen voor trainers, planningsassistenten, administratieve medewerkers, enz.

Waarom werken bij ons?

Brusafe is een jonge dynamische instelling in ontwikkeling. Werknemers genieten er onder meer van een:

 • Moderne en dynamische werkomgeving
 • Flexibele arbeidsorganisatie (telewerken mogelijk, individueel kantoor en vergaderruimte voor teamwerk)
 • Mogelijkheid tot opleiding
 • Barema van openbare diensten
 • Extralegale verlofdagen en compensatie van overuren
 • Vergoeding openbaar vervoer
 • ...