Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) streeft ernaar een open, innoverende en voorbeeldige organisatie te zijn, die in grote mate bijdraagt tot de uitbreiding van het aanbod en de verbetering van de kwaliteit van sociale huisvesting in Brussel.

De missies

De BGHM wil in de eerste plaats huurwoningen toegankelijk maken voor personen met een gemiddeld, bescheiden en sociaal inkomen. Ze doet dat met name door publieke woningen te huur aan te bieden via de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's) die actief zijn op het grondgebied van het BHG. De opdrachten van de BGHM zijn vastgelegd in de Brusselse Huisvestingscode en verder uitgewerkt in een beheersovereenkomst van 5 jaar tussen de ION en de Brusselse Regering. De BGHM gaat ook beheersovereenkomsten voor 5 jaar aan met de OVM's die zich daartoe bereid verklaren. Wenst een OVM geen overeenkomst te sluiten, dan worden haar activiteiten door een reglement geregeld.

De beroepen

De BGHM heeft een brede waaier aan activiteiten en dat vertaalt zich in een veelheid aan vakgebieden:

  • Architecten
  • Ingenieurs
  • Bouwplaatsinspecteurs
  • Boekhouders
  • Ander financieel personeel
  • Maatschappelijk assistenten
  • Economen
  • Juristen
  • Sociologen
  • ...

Waarom werken bij ons?

Binnen haar organisatie creëert de BGHM een werkomgeving waarin haar personeelsleden vertrouwen kunnen hebben in het management, zich goed kunnen voelen op het werk en die hen in staat stelt resultaatsgericht te werken. De medewerkers krijgen steeds meer autonomie; dit betekent dat zij ook meer verantwoordelijkheid moeten opnemen.

De BGHM is een warme organisatie die het welzijn van haar 180 werknemers centraal stelt, daarom behaalde zij al drie jaar op rij het label Great Place to Work.