citydev.brussels

Citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze staat in voor de stadsontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

De missies

Citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt citydev.brussels de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar zij in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terechtkunnen. Citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken verspreid over 45 sites, 75.000 m² bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra en 4 incubators.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijke operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten. Die verenigen diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen.

De beroepen

Wij zoeken regelmatig nieuwe medewerkers om onze teams te versterken in het kader van lopende en toekomstige vastgoedprojecten. De gezochte profielen? Voornamelijk architecten, ingenieurs, projectbeheerders, juristen en boekhouders, maar ook administratieve en commerciële medewerkers.

Waarom werken bij ons?

Ons engagement is essentieel. Het vloeit voort uit de eigenlijke aard van de opdracht van openbaar en maatschappelijk nut van onze instelling. Alle individuele taken die wij vervullen hebben als einddoel een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening. 

Ons dynamisme is een van de voornaamste katalysatoren van onze bekwaamheid en onze efficiëntie. Het is geworteld in een gedegen expertise gecombineerd met ruime ervaring op het terrein. De complexiteit van de kwesties die de kern van ons vak uitmaken vereist een proactieve en vastberaden houding zodat we vernieuwende, vindingrijke en pragmatische oplossingen kunnen uitwerken die uitgesproken toekomstgericht zijn. 

Daarom volgen onze medewerkers regelmatig kwaliteitsvolle vormingen zodat het niveau en de expertise op peil blijven. 

Citydev.brussels streeft bovendien naar een evenwicht tussen werk en privé, en ijvert voor gemoedelijke relaties onder collega's en met zijn openbare en private professionele partners.

Goed om te weten

Dankzij de verschillende projecten die citydev.brussels ontwikkelt, geldt de organisatie als een hoogstaande referentie op de Brusselse vastgoedmarkt. Wij hebben veertig jaar ervaring wat betreft de plaats van de onderneming in de stad en de productie van woningen voor middeninkomens. Daarom zijn we goed geplaatst om intelligente keuzes te maken zodat de behoeften van de stad qua zowel woongelegenheid, voorzieningen als economische activiteiten - en dus jobs voor de inwoners - worden ingelost.