Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)

Onze instelling is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd. U verplaatsen, er werken, uw woning renoveren, gebruik maken van hoogwaardige openbare ruimte, of nog, een bedrijf opstarten… als Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het onze rol om u daarbij te helpen.

De missies

Visie van de GOB

Het gewestelijk beleid op samenhangende, efficiënte en transparante wijze voorbereiden en uitvoeren om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden die zijn opgenomen in de ethische code, door zijn opdrachten te verrichten via een verantwoordelijk, soepel, dynamisch en flexibel beheer van zijn besturen.

Algemene opdrachten

 • De economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen.
 • De openbare ruimte inrichten en de uitrusting beheren op het vlak van mobiliteit en vastgoedpatrimonium.
 • De ruimtelijke ontwikkeling sturen via stedenbouw, kwalitatieve huisvesting, stadsvernieuwing en bescherming van het bouwkundig erfgoed.
 • De overheidsgelden beheren en de gewestelijke belastingen innen.
 • De plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren.
 • Zorgen voor een efficiënte vertegenwoordiging van het ministerie bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 • De activiteiten van de besturen coördineren en de besturen bijstaan via een aangepast human resources management in een kwaliteitsvolle infrastructuur.

De beroepen

Voor iedereen een job op maat.

De verscheidenheid van onze werkingsdomeinen vormt tevens onze rijkdom:

 • Ruimtelijke ordening
 • Mobiliteit
 • Huisvesting
 • Financiën en begroting
 • Economie
 • Werkgelegenheid
 • Human resources
 • Communicatie
 • Vertaling
 • Informatica
 • ...

Waarom werken bij ons?

De GOB is een werkgever die naar zijn medewerkers luistert en daartoe regelmatig hun mening vraagt, onder andere wat hun werkomstandigheden betreft.

De vele mogelijkheden op het vlak van opleiding en interne mobiliteit zorgen voor een maximale persoonlijke ontwikkeling.

De GOB biedt aantrekkelijke lonen en vele voordelen. Zo zijn er 35 jaarlijkse verlofdagen en glijdende werktijden, om een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk te maken.

De Sociale Dienst van de GOB organiseert ieder jaar opvang voor de kinderen van het personeel tijdens de schoolvakanties (Pasen, juli en augustus).

Het ministerie onderneemt verscheidene acties op het vlak van gezondheidszorg, onder andere: een griepvaccinatiecampagne, kankeropsporing, hulp bij het stoppen met roken... Sinds enkele jaren voert het daarenboven een actief beleid inzake het welzijn op het werk.

Goed om te weten

Onze waarden: Respect / Klantgerichtheid / Uitmuntenheid / Integriteit / Soldidariteit