Hydria

Hydria, de vroegere Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB), is een publiekrechtelijke naamloze vennootschap die werd opgericht in 2006. De belangrijkste aandeelhouder is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De missies

Hydria is verantwoordelijk voor de sanering van het stedelijke afvalwater. Dit wil zeggen dat Hydria verantwoordelijk is voor het beheer en de behandeling van het afvalwater in de Brusselse regio via het zuiveringsstation Brussel Zuid en het netwerk van collectoren, stormbekkens en pompstations.

De beroepen

  • Ingenieurs (elektriciteit, elektromechanica, bouwkunde, …)
  • Ervaren technici in de domeinen industriële elektriciteit, elektromechanica...
  • ...

Waarom werken bij ons?

Hydria streeft naar uitmuntendheid door zijn dagelijkse engagement op het gebied van:

  • Welzijn

De doelstelling van Hydria is welzijn op het werk en de kwaliteit van de professionele omgeving. We stellen onze medewerkers centraal, we creëren een open sfeer van vertrouwen en luisterbereidheid, en we moedigen medewerkers aan om hun verantwoordelijkheid te nemen. Het personeelsbeleid van het bedrijf zet in op een langetermijnrelatie met zijn medewerkers, een relatie die waardering van talent, persoonlijke ontwikkeling en de eenheid binnen het bedrijf vooropstelt.

  • Dienstverlening

Hydria hecht waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening, zowel ten aanzien van de openbare instanties en hun klanten als tegenover de eigen medewerkers. We stimuleren een proactieve houding en het ontwikkelen van oplossingen.

  • Duurzaamheid

Hydria wil het milieu verbeteren en meer bepaald de kwaliteit van de oppervlaktewateren. We streven naar een verbetering van onze industriële processen door te kiezen voor innovatieve technieken om zo de kwaliteit van het behandelde water te verhogen, onze ecologische voetafdruk te beperken en de logica van de circulaire economie toe te passen.

  • Veiligheid

Bij het uitvoeren van zijn opdrachten schept Hydria de nodige voorwaarden om ieders gezondheid en welzijn te vrijwaren. We streven naar het bereiken en handhaven van een ‘zero accident’ niveau.