Overige

talent.brussels publiceert occasioneel ook voor andere Brusselse overheidsinstanties, los van haar vaste partners. Dit kunnen bijvoorbeeld kabinetten, ombudsdiensten of organisaties met een beperkte opdracht zijn.