parking.brussels

Parking.brussels is een jonge dynamische overheidsinstelling. Onze uitdaging? Het harmoniseren van de parkeerregels in het hele Brussels Gewest, in samenwerking met de 19 gemeenten, om de mobiliteit te verbeteren.

De missies

Ons motto ‘beter parkeren om beter te bewegen’ vat onze ambitieuze visie goed samen. Parkeren in Brussel is een hele uitdaging. Ons doel is de parkeerregels in het hele Brusselse Gewest te harmoniseren in samenwerking met de 19 gemeenten, met het oog op de verbetering van de mobiliteit. Met een gemotiveerd team werken we dus aan een leefbaar Brussel, rekening houdend met de parkeerbehoeften. Omdat parking.brussels een snel groeiend agentschap is, zijn we op zoek naar nieuwe collega’s.

De beroepen, in het kort

Parking.brussels pleit voor openheid binnen het bedrijf tussen vele verschillende functieprofielen: stewards, adviseurs, administratieve medewerkers en directieleden schrijven samen het verhaal.

Iedereen engageert zich om het gezamenlijke project uit te bouwen en houdt de doelstellingen van het agentschap voor ogen. Wij streven naar een open werksfeer, een overlegcultuur, vrij van vooroordelen en taboes. 

Die openheid vormt de basis voor een nieuwe actieve dynamiek in het beheer van de stedelijke ruimte, waarin beter rekening wordt gehouden met alle gebruikers, waarin meer openbare ruimte wordt vrijgemaakt voor openbaar vervoer en voor de veiligheid van voetgangers en fietsers.

Waarom werken bij ons?

Aan wie graag wil deel uitmaken van ons team, geven we even de bedrijfswaarden van parking.brussels mee die zowel onze interne werking sturen als de uitvoering van de missies. Zo hechten we veel belang aan respect, openheid, diversiteit en innovatie.

  • Respect

Respect voor en tussen de medewerkers van het agentschap: wij hechten belang aan het welzijn van het personeel en dat vertaalt zich naar betrouwbaarheid en discretie tussen de medewerkers onderling, naar een aangenaam werkkader, tweetaligheid- en levensduurtepremies, maaltijdscheques en een hospitalisatieverzekering.
Op de werkplek vragen wij ook respect voor het milieu. Daarom stimuleren wij onze medewerkers om alternatieve vervoermiddelen te kiezen voor het woon-werkverkeer (gratis openbaar vervoer in Brussel, premie voor fietsverplaatsingen), om het papiergebruik te beperken en verantwoord om te gaan met het afval op de werkplek. 
Respect vertaalt zich eveneens in onze dienstverlening naar klanten en belangrijke partners toe, regionale actoren zoals de STIB/MIVB, Brussel Mobiliteit of Leefmilieu Brussel inbegrepen. Om een goede dienstverlening te garanderen, kunnen de werknemers opleidingen volgen tijdens de werkuren. 
Tot slot heeft parking.brussels respect voor het gewest, zijn inwoners en bezoekers, ter bevordering van een aangenamere en duurzamere stad, bijdragend tot de verbetering van de mobiliteit door parkeerplaatsen actief te gaan beheren.

  • Openheid

Parking.brussels pleit voor openheid binnen het bedrijf tussen vele verschillende functieprofielen: stewards, adviseurs, administratieve medewerkers en directieleden schrijven samen het verhaal. Iedereen engageert zich om het gezamenlijke project uit te bouwen en houdt de doelstellingen van het agentschap voor ogen. Wij streven naar een open werksfeer, een overlegcultuur, vrij van vooroordelen en taboes. 
Die openheid vormt de basis voor een nieuwe actieve dynamiek in het beheer van de stedelijke ruimte, waarin beter rekening wordt gehouden met alle gebruikers, waarin meer openbare ruimte wordt vrijgemaakt voor openbaar vervoer en voor de veiligheid van voetgangers en fietsers.

  • Diversiteit

Diversiteit vormt ook een kernwaarde die het agentschap stuurt. Die wil de verscheidenheid van  de hedendaagse stedelijke bevolking weerspiegelen in haar werknemersprofielen. Zo merken we op dat van de parkeerwereld stilaan vervrouwelijkt. Parking.brussels zet proactief in op het diversiteitsbeleid binnen het Parkeeragentschap. En ook daarbuiten wil het Parkeeragentschap contacten stimuleren tussen de mobiliteitsactoren en tussen de verschillende verplaatsingswijzen (intermodaliteit).

  • Innovatie

Tot slot wil parking.brussels een sleutelrol spelen op het vlak van innovatie, zowel in haar parkeerbeheer als in de organisatie op de werkvloer om het werk efficiënter aan te pakken. Daarom focussen we op het gebruik van nieuwe digitale technologieën, het aanbieden van online diensten, op de oprichting van een Parkeerobservatorium, op het centraliseren en updaten van parkeergegevens. Daarmee bouwen we aan een stevig Parkeeragentschap dat gemeenten en andere samenwerkingspartners kan informeren en ondersteunen.