Resultaat van de testen

Het resultaat van een test wordt bepaald door de behaalde percentielscore. Deze percentielscore geeft weer wat je positie is ten opzichte van de relevante normgroep waarmee je resultaat wordt vergeleken.

percentielscore

Als je feedback vraagt, krijg je een rapport met een score tussen A en E, waarbij:

  • Score A (91 – 99): ver boven het gemiddelde of uitstekend 
  • Score B (70 – 90): boven het gemiddelde of goed 
  • Score C (31 – 69): gemiddeld  
  • Score D (10 – 30): onder het gemiddelde  
  • Score E (1 – 9): ver onder het gemiddelde of slecht 

De getallen tussen haakjes geven ter info de specifieke percentielscores weer. Heb je bijvoorbeeld een A behaalt, dan ligt je percentielscore tussen 91 en 99.

Een percentielscore geeft weer wat je positie is ten opzichte van de relevante normgroep waarmee je resultaat wordt vergeleken. Een normgroep bestaat uit personen met hetzelfde profiel die de test ook hebben afgelegd. Haal je bijvoorbeeld een 92, dan betekent dat dat je beter hebt gepresteerd dan 92 % van die vergelijkingsgroep. Haal je een 29, dan betekent dat dat 71 % van diezelfde groep het beter heeft gedaan dan jij. De score die je krijgt wordt dus vastgelegd in relatie tot de gekozen relevante normgroep waarmee je wordt vergeleken.

De slaagdrempel die we hanteren is percentiel 31. Je dient met andere woorden minstens een score C te behalen om in aanmerking te komen voor de volgende selectiefase.

Het is op basis van de percentielscore dat we de rangschikking bepalen. Houd er dus rekening mee dat meerdere personen eenzelfde letterscore kunnen hebben, maar dat ze in functie van hun specifiekere percentielscore worden gerangschikt en dus ook geselecteerd om door te gaan naar de volgende selectiefase.