Een belangrijke herziening: het nieuwe (digitale) competentiewoordenboek is beschikbaar! 

Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. De Brusselse administraties hebben hun instrumenten en werking aangepast aan deze veranderende werkomgeving. In een tijd van hybride werken met toenemende digitale hulpmiddelen zoals telewerk, e-leren en e-governance was het nodig om het competentiewoordenboek te actualiseren en de digitale competenties hierin op te nemen.   

Nieuws

07 juni 2023

Daarom werden in 2023 de digitale generieke competenties als dimensie aan dit gewestelijk competentiewoordenboek toegevoegd. Het Europees instrument voor digitale vaardigheden (DigComp), werd hiervoor als referentiekader gebruikt. Hieruit zijn 16 van de 21 Digcomp-competenties geselecteerd die gelinkt zijn aan de generieke gedragsgerichte competenties. Deze worden gezien als generieke digitale basiscompetentie. De overige 5 competenties uit Digcomp worden gezien als specifieke technische competenties.  

talent.brussels organiseert dit in overleg met verschillende partners. Een taskforce (bestaande uit HR-vertegenwoordigers van Actiris, brussel.leefmilieu, brussel.fiscaliteit, GOB, haven.brussels, perspective.brussels, talent.brussels, urban.brussels) heeft onlangs haar werk afgerond. De digitale generieke competenties die relevant zijn voor de competentieprofielen van het Brussels gewest zijn nu geïntegreerd in het regionaal competentiewoordenboek en de competentieprofielen voor het Brussels gewest. Hierdoor kan er gedefinieerd worden welke generieke digitale basiscompetentie per niveau en competentiefamilie nodig is.    

talent.brussels heeft nu een op competenties gebaseerd HR-managementsysteem ter beschikking dat afgestemd is op de huidige hybride werkrealiteit. Dit stelt onze partners in staat om zich te positioneren als een moderne werkgever. We bedanken de medewerkers van de taskforce voor hun inzet!   

Als je meer informatie wilt over het vernieuwde competentiewoordenboek, kan je bij talent.brussels terecht via dit e-adres (org@talent.brussels). Het woordenboek zelf is beschikbaar op onze website. Check it out