Brussel Fiscaliteit

Brussel Fiscaliteit is de belastingdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ons doel: de belastingen efficiënt en effectief beheren op een toegewijde en verantwoordelijke manier. Zo kunnen wij de openbare diensten van het Gewest op een duurzame wijze financieren. Wij zijn een jonge en ambitieuze organisatie ten dienste van de Brusselaars.

De missies

Dit bestuur heeft vanaf het begin een zeer duidelijke missie: enerzijds de fiscale bevoegdheden correct uitvoeren, anderzijds de belastingen klantgericht, efficiënt en effectief beheren en op een geloofwaardige, zorgvuldige en verantwoorde wijze innen. Om dat zo goed mogelijk te doen gaf de regering aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit de volgende strategische doelstellingen mee:

  • een performante fiscale administratie met gemotiveerde ambtenaren en kwalitatieve diensten garanderen;
  • het uitoefenen van de dienst van de belastingen en de administratieve boetes zodat de begrotingsdoelstellingen worden gerealiseerd;
  • het doorvoeren van een fiscale hervorming teneinde op een daadwerkelijke, efficiënte en coherente manier het fiscaal beleid van de regering uit te voeren;
  • het documentatie-, advies- en kenniscentrum van het politiek bestuur en de overige interne en externe partners zijn, met het oog op een professionele en wetenschappelijke ondersteuning van het beslissingsproces;
  • het informatiseren van de operationele processen en het maximaliseren van de administratieve vereenvoudiging in de dienstverlening naar burgers en bedrijven;
  • het pro-actief ondersteunen en uitvoeren van nieuwe beleids- of administratieve initiatieven.

Brussel Fiscaliteit legt verder ook de nadruk op klantgerichtheid en efficiëntie, om op die manier een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden aan de belastingplichtigen.

De beroepen

Een performante fiscale administratie heeft nood aan mensen met heel verschillende achtergronden en talenten: fiscaal, juridisch, HR, communicatie, IT, enzovoort.

Onze directies zijn sterk in deze verschillende bevoegdheden en profielen.Om onze nieuwe medewerkers zo goed mogelijk binnen onze organisatie te integreren, stellen wij hen gedurende één maand een speciaal en vernieuwend integratietraject voor waarin zij met elke directie kunnen meewerken. Na afloop van dit traject wordt er een match gezocht tussen de noden van elke directie en het profiel van de nieuwe medewerker, zodat elke medewerker toegewezen wordt aan de voor hem meest geschikte functie.

Waarom werken bij ons?

Bij Brussel Fiscaliteit staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal.

Je kan daarvoor rekenen op een diepgaande afstemming tussen jouw talenten en de taken die je worden toevertrouwd, een ruim opleidingsaanbod, alsook vele interne doorgroeimogelijkheden. Ook investeren wij in een goed evenwicht tussen werk en privéleven. Zo kan je genieten van 35 verlofdagen per jaar, glijdende werkuren en kan je tot 3 dagen telewerk per week aanvragen.

Brussel Fiscaliteit biedt eveneens een interessante verloning alsook vele andere voordelen zoals maaltijdcheques, een tweetaligheidspremie, tegemoetkomingen in verplaatsingskosten en een hospitalisatieverzekering.

Brussel Fiscaliteit is een organisatie waarbij de mens centraal staat. Wij werken in een open space, geven voorkeur aan teamwerk en initiatief van de medewerkers, evenals een open communicatie tussen de medewerkers waarbij over diensten en hiërarchie rangen heen.