Leefmilieu Brussel

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

De missies

Leefmilieu Brussel werd opgericht in 1989 en is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze activiteitendomeinen dekken het milieu in brede zin, onder andere:

 • luchtkwaliteit;
 • energie;
 • bodem;
 • geluidshinder;
 • elektromagnetische golven;
 • planning van het afvalbeheer;
 • duurzame productie, duurzaam bouwen en duurzame consumptie;
 • natuur en biodiversiteit;
 • dierenwelzijn;
 • beheer van het Zoniënwoud, de groene ruimten en de natuurgebieden
 • beheer van onbevaarbare waterlopen;
 • strijd tegen de klimaatverandering.

De beroepen

Leefmilieu Brussel werft aan! Waarom niet u?

Van ingenieur-architect tot bioloog, van tuinier tot administratief assistent, Leefmilieu Brussel werft regelmatig personeel met een heel verschillend profiel aan. Misschien vindt u wel uw plaatsje tussen de 950 medewerkers die elke dag werken aan een betere levenskwaliteit van de Brusselaars?

Waarom werken bij ons?

Bij Leefmilieu Brussel werken betekent elke dag werken voor meer welzijn en een betere levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Het betekent ook zich engageren voor het leefmilieu en bouwen aan de toekomst.
En dat allemaal op een locatie met een voorbeeldfunctie op de Thurn & Taxis-site.

Het gebouw, dat voorbeeldige energieprestaties levert, herbergt niet alleen onze kantoren, maar ook conferentie- en tentoonstellingsruimten, een bedrijfsrestaurant… Het ligt in de grootste duurzame wijk van het Gewest.

Leefmilieu Brussel engageert zich om in zijn organisatie de gelijkheid van kansen en de diversiteit te promoten, ook in zijn rekruteringsactiviteiten.