Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Waarom werken bij ons?

Deel uitmaken van de Leefmilieu Brussel-gemeenschap betekent ...

· werken voor een overheidsinstantie die zich inzet voor het milieu en de toekomst van het gewest;

· focus op concrete acties met een lokaal en dagelijks effect;

· sterke waarden delen, zoals respect, innovatie en verantwoordelijkheid, diversiteit en inclusiviteit;

· kunnen rekenen op de voordelen van een job bij de overheid;

· deel uitmaken van een team van getalenteerde medewerkers.

Uw werkomgeving

Leefmilieu Brussel biedt een boeiende werkomgeving in een al even uitdagende sector ...

· met carrièremogelijkheden in verschillende specialisaties;

· tijd en steun om te leren en vaardigheden te ontwikkelen;

· aantrekkelijke salarisvoorwaarden;

· een flexibele werkomgeving, met een combinatie van aangename werkruimten en de mogelijkheid om thuis te werken, om zo de prestaties en het welzijn van de werknemers te bevorderen.