Future of work

Een van de opdrachten van talent.brussels is het ontwikkelen van instrumenten, het verschaffen van bestuursfundamenten en specifieke ondersteuning om gewestelijke organisaties aan te moedigen bij de implementatie van telewerk en de NWOW.   

Dit vloeit voort uit de wens van de regering om het gewestelijke ambtenarenapparaat te moderniseren, het welzijn van de ambtenaren te verzekeren en de doeltreffendheid te verhogen van de openbare diensten.

In future of work wordt de nadruk gelegd op het bereiken van doelstellingen en resultaten door de werknemers verantwoordelijkheid en de best mogelijke levenskwaliteit op het werk (LKW) te verlenen. De organisatiecultuur is meer gebaseerd op vertrouwen dan op controle en stelt de mens centraal. De manier van werken is flexibel en mobiel, terwijl gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën.   

In deze context voert de directie Strategie en Organisatie van talent.brussels regelmatig projecten uit middels co-creatie met haar hr-partners Het is een dynamiek van collectieve intelligentie en bundeling van middelen die voor iedereen zeer verrijkend is en reeds tot verscheidene publicaties en instrumenten aanleiding heeft gegeven:

Actieplan goed omgaan met telewerk en hybride werk

In de zomer van 2020 werd talent.brussels verzocht een actieplan voor te stellen voor de organisatie van telewerk in het postcoronatijdperk. Onder de medewerkers en managers is een vergelijkende studie en onderzoek uitgevoerd om naar de wensen van de betrokkenen te peilen.   

Talent.brussels heeft werkgroepen opgericht met 18 gewestelijke partners. Zij hebben aanleiding gegeven tot een lijst van concrete en meetbare maatregelen om hybride werken te implementeren binnen de Brusselse overheidsdiensten, met toepassing van het uitgangspunt 'anytime anywhere' en een gewaarborgd recht op ontkoppeling.  

12 maatregelen komen in aanmerking voor uitvoering, op volgende thema's gebaseerd: het welzijn op het werk, het juridische en financiële aspect en de statistische analyse.

Richtlijnen 'Goed omgaan met hybride werk binnen de eigen organisatie'

Deze richtlijnen zijn één van de 12 concrete maatregelen weergegeven in het 'Actieplan goed omgaan met telewerk en hybride werk', dat de manier van werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw wil uitvinden.   

Hybride werk, een combinatie van telewerk en werk op kantoor, vereist namelijk een volledige transformatie van de werkorganisatie. Daarom zijn de richtlijnen 'Goed omgaan met hybride werk binnen de eigen organisatie' in het leven geroepen teneinde de verschillende gewestelijke hr-afdelingen bij deze overgang te ondersteunen.

Deze richtlijnen bestrijken onderwerpen zoals personeelsafspraken over telewerk en werk met fysieke aanwezigheid, de inrichting van de werkplaats, de communicatie, afspraken omtrent effectieve vergaderingen, de rol van de manager en ontkoppeling en welzijn.   

Ze zijn tot stand gekomen in samenwerking met Actiris, Brussel Fiscaliteit, Net Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, talent.brussels en visit.brussels, die we bedanken voor hun inzet voor dit transversale project.


Contact

Vragen omtrent 'Future of work'? Contacteer ons via onderstaande link.

Contacteer ons