TalentAnalytics.brussels

Sinds zijn oprichting in 2018 is een van de opdrachten van talent.brussels de coördinatie van het Observatorium van de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid, onder de naam talentAnalytics.brussels.

Meten = weten

TalentAnalytics.brussels

Dit observatorium, dat deel uitmaakt van het departement Strategie en Organisatie, heeft tot doel de regering en het management informatie te verstrekken over de situatie en de toestand van de werkgelegenheid bij de Brusselse openbare instellingen, met name om het Brussels beleid inzake openbaar ambt en de besluitvorming te ondersteunen. 

TalentAnalytics.brussels wordt in vier polen georganiseerd en monitort:  

  • human resources (jaarverslag van het Observatorium van de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid – talentAnalytics.brussels, thematische studies);

  • personeelsplannen (begrotingsgegevens, opvolging van de indicatoren, ondersteuning van de besluitvorming);

  • diversiteit (analyse en monitoring van de diversiteitsgegevens om bij te dragen tot de ontwikkeling van het overheidsbeleid op dit gebied);

  • tewerkstelling in de overheid.

Zin om de laatste rapporten van talentAnalytics.brussels te doorbladeren? Ontdek ze in de rubriek publicaties.

Publicaties

Bent u benieuwd naar de laatste rapporten? Via onderstaande link kunt u deze raadplegen. 

Rapporten talent.Analytics.brussels

Contact

Hebt u een vraag inzake talent.Analytics.brussels? Dan kan u het team Strategie & Organisatie contacteren via onderstaande link.

Contacteer ons