Opleiding

Ontwikkeling van talent en loopbaangroei vormt niet alleen een prioriteit voor ambtenaren, maar ook voor het gehele Gewest.

Opleiding

Het is van cruciaal belang te investeren in opleiding om talent te behouden en de burgers een efficiënte dienstverlening te bieden via gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Daarom organiseert het loopbaancentrum van talent.brussels transversale opleidingen voor alle medewerkers van het Gewest. De catalogus richt zich voornamelijk op algemene en kantoorvaardigheden, afgestemd op de noden van het geheel van onze partners. De centralisatie van dit aanbod helpt ons om op een efficiënte manier om te gaan met publieke middelen.

Het loopbaancentrum hecht veel waarde aan een van de kernwaarden van talent.brussels, namelijk innovatie. Om de dienstverlening steeds efficiënter te maken en vooruitgang te boeken in het digitaliseringsproces van de overheidsdienst, heeft het centrum het digitale opleidingsplatform MyTalent Learning ontwikkeld. Dit platform wordt beschikbaar gesteld aan de 14 gewestelijke partners van talent.brussels.

Met MyTalent Learning kunnen alle aspecten van opleidingsbeheer in één interactief systeem worden samengebracht. Diverse processen, zoals opleidingsaanvragen, inschrijvingen en goedkeuringen, zijn geautomatiseerd om doelgerichter te werken.

Dankzij MyTalent Learning heeft het loopbaancentrum de overstap gemaakt van fysieke opleidingen en synchroon leren naar een gevarieerd aanbod met digitale opleidingen en asynchroon leren. Hierbij worden ook 'micro-learning', 'mobile learning', opleidingsprojecten op het gebied van 'blended learning' en 'game-based learning' geïntroduceerd.

Bovendien stelt het platform alle ambtenaren in staat een actieve rol te spelen in hun eigen ontwikkeling: zij hebben gratis toegang tot de opleidingscatalogus en kunnen in sommige gevallen op eigen initiatief online cursussen volgen, op een tijdstip dat hen het beste uitkomt. Dit 'zelfbedienings'-systeem geldt ook voor managers, die hun teams opleidingen kunnen voorschrijven en toezichtverslagen kunnen aanmaken zonder tussenkomst van hr-afdelingen.

De innovatie ligt niet alleen in de introductie van een transversaal gewestelijk platform, maar vooral ook in de aangeboden inhoud en de flexibiliteit die aan gebruikers wordt geboden. Het vormt een ware revolutie voor de gewestelijke opleidingen!

Ontdek MyTalent Learning

Contact

Vragen over de opleidingen of het platform? Contacteer het team Loopbaancentrum!

Contacteer ons