Gewestelijke diversiteit 

De opdracht van de Gewestelijke diversiteitscoördinatie bestaat erin het diversiteitsbeleid binnen het Brussels gewestelijk openbaar ambt uit te werken, op te volgen, te evalueren en te coördineren met het oog op meer diversiteit en inclusie.  

Deze coördinatie wordt bereikt door middel van een reeks activiteiten zoals:   

 

1. Het voorzien in het secretariaat van het Gewestelijk Coördinatiecomité bevoegd voor de diversiteit.   

2. Het ontwerp, de evaluatie en de aanpassing van beleidsinstrumenten inzake gewestelijke diversiteit.  

3. Het ontwerp, de toepassing, de evaluatie en de aanpassing van monitoringsinstrumenten van het gewestelijke diversiteitsbeleid.

4. Analyses uitvoeren van de verwezenlijkingen en resultaten van het gewestelijk diversiteitsbeleid.  

5. Begeleiding van gewestelijke instellingen:  

  • bij de uitvoering van de instrumenten van het gewestelijk diversiteitsbeleid;
  • bij de toepassing van de monitoringinstrumenten van het gewestelijk diversiteitsbeleid;
  • bij het verbeteren van de verwezenlijkingen en resultaten van hun diversiteitsbeleid.

6. Het creëren en faciliteren van ruimten voor uitwisseling tussen gewestelijke instellingen aangaande hun werkwijzen op het gebied van diversiteit en inclusie:  

  • netwerk van diversiteitsmanagers;
  • netwerk van commissies ter ondersteuning van de diversiteit;
  • thematische platformen.
talent.brussels voor inclusie

7. De organisatie van opleidingen en ondersteuning:  

  • opleidingen omtrent verschillende thema's in verband met gelijkheid, rechtvaardigheid, diversiteit en inclusie voor gewestelijk personeel; 
  • specifieke opleidingen en ondersteuning voor de verschillende betrokkenen bij het gewestelijk diversiteits- en inclusiebeleid (diversiteitsverantwoordelijken, ondersteuningscomité, topmanagers, leidinggevenden, vertrouwenspersonen, selectiejury, enz.).  

8. Verspreiding van sensibiliseringscampagnes omtrent verschillende thema's in verband met gelijkheid, rechtvaardigheid, diversiteit en inclusie.   

9. Het beheer van gewestelijke diversiteitssubsidies.

10. Het delen van deskundigheid in verschillende gewestelijke en federale begeleidingscomités en diversiteitsnetwerken.  


Contact

Hebt u een vraag inzake ons diversiteitsbeleid? Contacteer onze diversiteitsmedewerker.

Contacteer ons