Juridische ondersteuning

Onze juridische dienst biedt ondersteuning en geeft raad en advies aan de Brusselse overheidsdiensten, onder andere inzake sociaal recht en publiekrecht.

Voor openbare aanbestedingen promoot de juridische dienst een collaboratieve aanpak door het gebruik van raamovereenkomsten, groepsovereenkomsten en aankoopcentrales aan te moedigen. Ze coördineren bovendien de interpretatie en de juridische vereenvoudiging van het statuut openbaar ambt, de legale basis die de rechten en plichten van de gewestelijke ambtenaren vastlegt. Verder beheren ze tevens de klachten en de kamer van beroep van Brussel, die bevoegd is voor wanneer een gewestelijk personeelslid in beroep gaat tegen een beslissing die hem aangaat.


Contact

Heeft u een vraag inzake juridische aangelegenheden? Dan kan u de juridische dienst contacteren via dit formulier.

Contacteer ons