Werken voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, dat is een engagement ten dienste van de gemeenschap en burgers.

Dat is een investering in een zinvol maatschappelijk project dat rekening houdt met de sociale, economische en ecologische uitdagingen op alle niveaus.

Dat is de kans om gevarieerde opdrachten uit te voeren in zeer verschillende sectoren zoals leefmilieu, tewerkstelling, ruimtelijke ordening, huisvesting, economie, mobiliteit, onderzoek, veiligheid en veel meer.

Dat is werken voor een werkgever die van het welzijn van het personeel een prioriteit maakt en die een goed evenwicht tussen werk en privéleven garandeert, onder voordelige werkvoorwaarden.

Dat is evolueren in een dynamische en aangename context, die teamwork, het delen van ideeën, innovatie, creativiteit en initiatief aanmoedigt.

Dat is de wens om je kennis en competenties te gebruiken om uitdagingen aan te gaan en de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

Dat is dagelijks je competenties ontwikkelen, via constructieve en zorgzame uitwisseling en doorheen een groot aanbod van opleidingen.

Dat is een voorbeeldfunctie hebben en geloven in de waarden die als richtlijn dienen voor ons dagelijks werk.

Dat is op transversale wijze werken met de vele partners op gewestelijk niveau, met een andere specialiteit en specificiteit, door collectieve intelligentie en co-constructie aan te moedigen.

Dankzij intraregionale mobiliteit kan je ook voor meerdere Brusselse instellingen werken en zo verschillende thema's en structuren ontdekken tijdens je loopbaan.

Interesse? Meer dan 200 jobs per jaar... Vind je nieuwe job hier.