test talent.brussels | talent.brussels

talent.brussels

De missies

Brussel Openbaar Ambt (BruOA) is een nieuwe gewestelijke overheidsdienst die werd opgericht in januari 2018. De ambitieuze doelstelling van BruOA bestaat erin om steun en expertise gemeenschappelijke en gedeelde HR-oplossingen aan te bieden voor alle Brusselse overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut.

In het kader van de Strategie 2025 voor Brussel en het strategisch actieplan voor ambtenarenzaken, wordt deze doelstelling bepaald door het streven van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om:

 • Gebruikers en de kwaliteit van de dienstverlening centraal in de prioriteiten te stellen;
 • De ontwikkeling van regionaal personeel te bevorderen;
 • Een efficiënte en duurzame manier van werken te garanderen.

In de praktijk vervult BruOA volgende opdrachten:

 • De selectieproeven voor het samenstellen van statutaire wervingsreserves voor het gewest herzien, centraliseren, coördineren en organiseren en ondersteuning te bieden voor de andere selectieproeven;
 • Opleidingen organiseren voor de personeelsleden van de overheidsinstellingen;
 • De strategie voor het beheer van de tewerkstelling en competenties coördineren, in het bijzonder via een gemeenschappelijke taxonomie van de competentieprofielen;
 • Werken aan de erkenning, de certificering en de formele validatie van de competenties;
 • Weinig gekwalificeerde diensten in de overheidsinstellingen versterken en behouden;
 • Het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in het gewestelijke openbaar ambt coördineren, onder meer via een diversiteitsmonitoring;
 • Het Observatorium Tewerkstelling Openbaar Ambt op gewestelijk niveau coördineren;
 • De personeelsontplooiing bevorderen door ondersteuning te bieden inzake oriëntering, certificering, welzijn op het werk, eindeloopbaanbegeleiding en intragewestelijke mobiliteit;
 • De totstandkoming van diensten en gemeenschappelijke projecten ondersteunen en begeleiden;
 • Hulp bieden bij de uitwerking van een beleidsplan voor het gewestelijk openbaar ambt;
 • Toezien op de kwaliteit van de dienstverlening en de klachten verwerken;
 • Ondersteuning bieden inzake overheidsopdrachten via een bevordering van kaderovereenkomsten, groepscontracten en aankoopcentrales;
 • Juridische steun verlenen, juridische geschillen opvolgen en juridisch advies verstrekken, meer bepaald voor het uitwerken en interpreteren van de statuten van de personeelsleden van de diensten van de gewestelijke overheidsdiensten;

De beroepen

 • HR-projectverantwoordelijken (selectie, mobiliteit, opleiding, welzijn op het werk, diversiteit)
 • Communicatieverantwoordelijken
 • Juristen
 • Administratieve medewerk(st)ers

Waarom werken bij ons?

Bij Brussel Openbaar Ambt werken betekent vooral meehelpen een nieuwe overheidsdienst op te bouwen om zo het Brusselse algemene ambtenarenbeleid te verbeteren en bij te dragen tot een goede werking van de ambtenarij. Het betekent echter ook meewerken aan de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als een aantrekkelijke overheidswerkgever met een grote verscheidenheid aan vakgebieden.

Als medewerker van Brussel Openbaar Ambt heb je recht op vele voordelen:

 • Aangename werkomgeving
 • 35 verlofdagen per jaar
 • Maaltijdcheques met een waarde van 8 EUR per gepresteerde dag
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Mogelijkheid om deeltijds te telewerken
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie;
 • Gratis MIVB-abonnement
 • Vlot bereikbare locatie
 • Flexibele werktijden
 • Mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • Werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)
 • Fietspremie: € 0,22/km

Goed om te weten

BruOA is een gewestelijke overheidsdienst die een dynamische aanpak en kwaliteit nastreeft in zijn projecten en dienstverlening aan zijn gewestelijke partners, met aandacht voor welzijn op het werk en persoonlijke ontplooiing.

Op publicjobs.brussels staan de vacatures van Brussel Openbaar Ambt onder het logo van GOB. U kunt op het aanbod klikken om meer te weten over de wervingsservice en de missies die horen bij de functie.